Bezkonkurenční nabídka

Pouze u nás můžete získat:

 • 80 % hodnoty vaší nemovitosti
 • bezkonkurenční úrok již od 6 % p.a.
 • dobu splatnosti 1 - 30 let


Úvěry pro developerské firmy

Pomůžeme Vám při financování developerského projektu, ať už se jedná o koupi pozemků či zpětné profinancování pozemků již vlastněných.

Nastartujeme Váš developerský projekt!

Dokážeme najít řešení i pro klienty, kteří z různých důvodů nedosáhnou na úvěr v bance.

Nebankovní úvěr na developerské projekty lze použít na:

 • koupě pozemků pro budoucí výstavbu bytových či nebytových objektů
 • zpětné profinancování již vlastněných pozemků
 • financování nákladů na zhodnocení pozemků

Základní parametry úvěru:

 • na developerské projekty můžete čerpat úvěr ve výši 3 000 000 000 - 50 000 000 Kč
  (s možností dalšího čerpání - až do 80 % tržní ceny nemovitostí)
 • maximální doba splatnosti u developerských projektů: 15 let
 • úvěr můžete čerpat jednorázově i postupně - dle Vaší potřeby a záměru

Výhody námi nabízeného úvěru na developerské projekty z nebankovních zdrojů:

 • akceptace nově založených společností
 • možnost individuálního splátkového kalendáře
 • do bonity klienta (schopnosti splácet) je možno zahrnout budoucí příjmy
  z podnikání souvisejícího s daným záměrem

Zajištění úvěru:

 • nemovitostí, která bude předmětem úvěrování s podílem vlastního kapitálu
 • možnost zajištění i jinou nemovitostí
 • možnost výměny (změny) zajištění v průběhu splácení úvěru (např. plovoucí zajištění vhodné pro developerské a realitní projekty)
 • případná věcná břemena či jiná právní omezení musí být odstranitelná
 • přímý přístup na pozemek
 • u stavební investice na pozemku, právo budoucího zajištění budovanou nemovitostí

Žadatelé o úvěr:

 • právnická osoba
 • fyzická osoba podnikatel s trvalým pobytem na území ČR


Přesto, že se jedná o úvěr nebankovní, nabídneme Vám úrok roční - tzn. p.a. (nikoli měsíční - tzn. p.m. či čtvrtletní - p.q., jako je tomu u jiných nebankovních poskytovatelů),
a to od 6,0 %.

RPSN: od 6,5 %
Vzorec pro výpočet RPSN

 

Předběžný výsledek Vám sdělíme do 72 hodin!


 

Spotřebitelské úvěry (dle zákona č. 257/2016 Sb.), a dále pak malé půjčky a mikropůjčky neposkytujeme, ani nezprostředkováváme.